Úvodní stránka

Vítejte na stránkách neziskového občanského sdružení Tempus ludi, o.s., založeného za účelem podpory a rozvoje činností zaměřených na aktivní využití volného času. Chtěli bychom, aby si z nabídky aktivit naší organizace mohl vybrat každý, kdo si umí najít čas na zábavu a relaxaci a dosud neztratil schopnost si hrát.

Tempus ludi, o.s. se zaměřuje především na organizování volnočasových aktivit zvaných larp, které v sobě snoubí prvky dramatické, zážitkové i dobrodružné hry. Larpů se může účastnit člověk mladý i starý a mají velmi širokou škálu žánrů i formátů. Více o již realizovaných nebo připravovaných larpech tohoto sdružení najdete v sekci Aktivity.

Protože považujeme za důležité předávání zkušeností, nabízíme organizátorům možnost spolupráce s naším sdružením prostřednictvím zaštítění her, které připravují. Informace o tom, jakou pomoc Tempus ludi, o.s. nabízí a co může naše podpora přinést účastníkům hry jsou uvedeny v sekci Spolupráce.

Pod odkazem Členství se skrývají informace o tom, kdo jsou členové sdružení, jak je možné se jím stát a co členství ve sdružení představuje. Dále ze zde také dočtete co je to Přítel sdružení a proč je výhodné se jím stát.


Novinky

14.09.2011

Představujeme Vám nový web Tempus ludi, o.s. plný aktuálních informací....

10.09.2011

Tempus ludi, o.s. uvede svou hru Sen noci Svatojánské na 8. Larpvíkendu v Brně v termínu od 27.-30. 10. 2011....

05.09.2011

Tempus ludi, o.s. se bude významně podílet na celkové realizaci akce Hraj larp aneb Komorní podzim, která bude probíhat celý podzim roku 2011. Uvedeme zde také Sen noci Svatojánské!...